İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 15 Eylül 2021
Beğen 0
Ana Sayfa » Blog » Amenerrasulü

Amenerrasulü

Amenerrasulü

Amenerrasulü, Bakara suresinin son iki ayeti olan 285. ve 286. ayeti kerimesidir. Amenerrasulü suresi türkçe okunuşu, anlamı ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir ve öğrenebilirsiniz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

“Kim Bakara sûresinin son iki ayetini okursa o iki ayet ona yeterlidir.” (Buhari)

Amenerrasulü Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Amenerrasulü Anlamı (Diyanet meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
285- 
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”
286- Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Amenerrasulü Anlamı (Elmalılı Hamdi Yazır meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Sure mi, Dua mı?

Kimileri tarafından bir sure olarak, kimileri tarafından da bir dua olarak biliniyor. Yapılan aramalarda genelde Amenerrasulü duası veya Amenerrasulü suresi olarak bulunmaya çalışılıyor. Yazımızın başında da yazdığımız gibi ne bir sure, ne de bir duasır. Ama ikisi niyetine de okunabilir, hiç bir sakınca yoktur. Ama şunu bilelim Amenerrasulü, Bakara Suresinde 285. ve 286. ayettir. Namazlarda da uzun ayetler okunabileceği için bu da namazlarıda sure yerine okunabilir. Yapılan dularda da bu ayetlere yer verilebilir, hatta türkçesi bile dua olarak edilebilir.

Neden yatsı namazından sonra Amenerrasulü okunur?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şu hadisinde aslında sorumuzun cevabı vardır.

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter” (Buhari)

Bu hadisi şerife göre riyaret edilerek yatsı namazlarından sonra Bakara suresinin son iki ayeti yani Amenerrasulü oku nmaktadır.

Amenerrasulü ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ayrıca şöyle buyurmuştur; “Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O ayette Ayetel Kürsi’dir. Her kim Ayetel Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu (Amenerrasulü) kederli anında okursa, Allah ona yardım eder. Şeytan ve cinler gibi şerli yaratıkların şerrinden anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için de bu ayet okunur. (Beyhaki)

Amenerrasulü ve Ayetel Kürsi Bakara suresinde yer alır. Ayetel kürsi de 255 ayetidir. Bu ayetlerin fazileti hakkında pek çok hadis bulunmaktadır.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Geçici Mail Viski Fiyatları yks pdf indir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al