İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 20 Ocak 2023

Kullanım Şartlari

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan öncesinden bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyun.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş icra eden müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ilahi.Web.Tr firmasının (şirket) malıdır ve onun tarafınca işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

SORUMLULUKLAR

A. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her süre saklı meblağ.
B.Firma, üyenin sözleşme mevzusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
C. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını yahut bunların kaynak kodunu bulmak yada elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi biçimde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
D. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde yada bildirişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi biçimde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. şu sebeple yargı mercilerinden etkinlik yada kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı meblağ.
E. Sitenin üyelerinin birbirleri yada üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Fikri iyelik Hakları

2.1. İşbu Site’de yer edinen ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, data ve yöntem şeklinde tescilli yada tescilsiz tüm fikri iyelik hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ilişkin olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri iyelik hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin tümü yada bir kısmı öteki bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Gizli malumat3.1. şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel detayları 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; birey adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi şeklinde Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. Pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait mesajşim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri veya bağlı bulunmuş olduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler şirket bünyesinde alan kişi profili belirlemek, alan kişi profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli saklı Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara izahat yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Garanti Vermeme:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE sunulmakta VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK yada İHLAL ETMEME mevzusunda TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER yada UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA yer alan TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH veya ZIMNİ, KANUNİ veya BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi biçimde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi mesuldür. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden yada donanım ve cihazların zarar görmesinden firma sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç cenklar, cenklar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik duyuruı, işbırakımı, işkapatım ve salgın hastalıklar, altyapı ve web arızaları, elektrik kesintisi benzer biçimde sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğmuş yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğmuş hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen yada tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
Sözleşmede Yapılacak değişiklikler
firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen yada tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişimleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişimleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, şirket’nın malum e.Posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.Posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak öteki tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar içinde işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarmanca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından yada yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

sıra bulucu Geçici Mail Viski Fiyatları pdf kitap indir minecraft premium satın al 4XL Fantazi Gecelik Viski Fiyatları youtube mp3 dönüştürücül